Търси

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. На сайта се предлагат продукти, на които motoclinicabg.com е разпространител.
2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
3. motoclinicabg.com си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия motoclinicabg.com, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил. motoclinicabg.com се ангажират да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
- Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в нашият онлайн магазин.
- Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в нашият онлайн магазин.
- Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от motoclinicabg.com, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в техния профил.
3. motoclinicabg.com си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
4. Наличността на всеки продукт е обозначена със статус за удобство на потребителите. motoclinicabg.com си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката.
5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка и цена.
6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В крайната цена на продукта се включва цена с доставка.
7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на motoclinicabg.com се свърже с него по телефон или e-mail.
9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
10. Чрез натискане на бутона "поръчвам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и motoclinicabg.com, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
11. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма от наша страна.Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
3. Разходите за доставка се поемат от потребителя и са включени в крайната цена на продукта.
4. motoclinicabg.com или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
3. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на motoclinicabg.com. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение motoclinicabg.com. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на motoclinicabg.com. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация.
3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. motoclinicabg.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. motoclinicabg.com не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (външни линкове)
3. motoclinicabg.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. motoclinicabg.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна motoclinicabg.com.
4. motoclinicabg.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. motoclinicabg.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
6. motoclinicabg.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
7. motoclinicabg.com не носи отговорност при несъответствие в изображенията на продуктите.
8. motoclinicabg.com се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа. не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна motoclinicabg.com.


Търси

Econt 20% off